Hakkımızda

Engelli bireylere ve özel gereksinimi olan bireylere dönük faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları olarak toplamda binlerce vatandaşımızı kapsayan bir sivil toplum örgütlenmesini temsil etmekteyiz. Engelsiz Afet Platformu, yaşadığımız 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler ertesinde ortaya çıkan gereklilik üzerine organize edilmiştir. 

Engelli özel gereksinimi  ve nadir hastalığı olan bireyler için çalışan temsil grupları ve kurumlar olarak;

Birbirimizin güçlü yönlerinden ve irtibat ağlarından yararlanarak afet bölgesindeki engelli bireylere erşilebilirlik standartlarını da gözeterek daha etkin bir destek sağlamak,

Orta ve uzun vadede oluşabilecek sorunları önceden tespit edip birlikte çözüm üretmek,

Devletin ilgili kurumları ile bu sorun ve çözümleri paylaşarak afet durumlarında engelli bireyler, özel gereksinimli  bireyler, nadir hastalığa sahip ve görünmez engeli olan bireyler ile Devlet birimleri arasındaki refleksleri oluşturmak ve geliştirmek ve

Son depremde engelli bireylerin talep ve ihtiyaçlarına dönük herhangi bir çalışmanın sahada gerçekleştirilmediği gerçeğini vurgulamak amacıyla Engelsiz Afet Platformu çatısı altında birleşme kararı aldık.

Deprem, yangın, sel, toprak kayması gibi doğal felaketlerde engelli ve özel gereksinimi olan bireyler ve aileleri için gerek afet sırasında gerekse sonrasında ulusal ve uygulanabilir bir eylem planının oluşturulmasında sivil toplum örgütlerinin önemi büyüktür. Bu bakış açısı ile ülkemizde yaşayan engelli ve özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin ortak çözüm önerileri, bu platformda temsil edilecektir. 

Engelsiz Afet Platformu, partiler ve politikalar üstüdür. 

İnsanı ve yaşam hakkını savunur.

Afetlerde ve insani acil durumlarda, engelliliğe ve cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığın önlenmesi gerektiğini savunur.

Engellilerin, özel gereksinimli bireylerin, onların ailelerinin ve onları temsil eden sivil toplum örgütlerinin, insani eylemlere yönelik tüm karar alma süreçlerine tam ve etkin katılımını savunur. 

Demokratik yönetim ve temsil edilme hakkını savunur.

Temel Referanslarımız

  • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
  • Engelli Kişilerin İnsani Eylemlere Dahil Edilmesine İlişkin Şart (Kılavuz İlkeler) 
  • Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme ve Seçmeli Protokol